De heks van konterket.

Met de heks van konterket wordt er verwezen naar een volksverhaal over het cafégehucht Contrequette op de Boskant.
Deze buurt werd veel bezocht door soldaten die er avondlijk vertier zochten. Het volksverhaal heeft een symbolische betekenis.
Vooral voor de moeders van de miliciens was het een opluchting dat deze vrouw van lichte zeden naar de brandstapel verwezen werd.
Sinds 1986 werd dit een folkloristische jaarlijks wederkerende gebeurtenis.
Als start van het carnaval weekend werd op zaterdag de heks verbrand, zodat de carnavalisten met een gerust hart
en zonder angst te verdwalen op het pad der liefde carnaval konden vieren.
Later ergens in de jaren negentig werd de kroegentocht in het leven geroepen, deze tocht vindt steeds plaats op de vrijdagavond
zodat de heksenverbranding niet meer de start van het carnavalsweekend is en het louter om een folkloristische gebeurtenis gaat.